شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شما می توانید به راحتی محصولات خود را در سایت دهکده سی ام اس بدون هیچ هزینه ای جهت راه اندازی فروشگاه به فروش برسانید و فروشگاه خود را راه اندازی نمایید.

مراحل راه اندازی فروشگاه در سایت دهکده سی ام اس به صورت زیر می باشد:

مرحله یک:

1 آموزش فروشنده شدن در سایت

 

مرحله دوم :

2 آموزش فروشنده شدن در سایت

 

مرحله سوم:

3 آموزش فروشنده شدن در سایت

 

مرحله چهارم :

4 1 آموزش فروشنده شدن در سایت

 

مرحله پنجم :

5 آموزش فروشنده شدن در سایت

 

مرحله ششم :

6 آموزش فروشنده شدن در سایت

 

مرحله هفتم و پایانی:

7 1 آموزش فروشنده شدن در سایت