پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی نهم

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی نهم


    عثمانی: سلطان عثمانی خود را خلیفۀ مسلمانان می دانست و به ایران نیز طمع داشت. ازبکان: در شمال شرق ایران ( ماوراءالنهر) قدرت گرفته بودند و به مرزهای ایران می تاختند.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۵۹ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است …

مطالعه بیشتر