زندگی نامه چالز دیکنز

زندگی نامه چالز دیکنز


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان زندگی نامه چالز دیکنز، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :  در طنزی از وطن، آمده که روزی یکی از نمایندگان مجلس گفت: “آقا، من گرچه تمام رمان‌های همینگوی را خوانده‌ام، چیزی نفهمیدم. تنها کتاب به درد بخور او بنظرم، خوشه‌های خشم باشد.” رئیس مجلس گفت: “برادر، چرا خلط بحث می کنی؟ خوشه‌های خشم را که شکسپیر از روی دست فاکنر نوشته.” نماینده مجلس با حق به جانبی گفت: “بفرمائید! تازه آن کتاب را هم که کس دیگری برای جناب نوشته!”برای قضاوت در باره دیکنز، نویسنده انگلیسی، بهتر است اشاره‌ای به زمان زندگی او بنماییم. آغاز فعالیت ادبی چارلز دیکنز در حدود ۱۵۰ سال پیش، مصادف شد با حکومت سلطنتی ملکه ویکتوریا در کشور بریتانیا. امپراطوری پادشاهی انگلیس آنزمان توانست با کمک استثمار مستعمره‌های فراوان جدید و قدیم خود در جهان، مواد اولیه و غذایی لازم را برای براه انداختن ماشین سرمایه‌داری تازه نفس‌اش تهیه نماید. گرچه هنوز بیش از نیمی از جمعیت انگلیس بی‌سواد بودند یا در فقر مالی زندگی می‌کردند، ولی طبقات اشراف و بورژوای جدید، وق …

مطالعه بیشتر